Lokaler.xyz

Hitta lokaler som uthyres och säljes. Skapad av Verksamhetslokaler.se

Lokal till försäljning i Strömstad

573 m2 bostadsfastighet i Strömstad till försäljning

573 m2 bostadsfastighet till försäljning i Strömstad

Fastigheten är belägen mitt i centrala Strömstad med adress ■Norrtullsgatan■ 4 – 6 och Fredrikshaldsvägen 6. Omgivande bebyggelse utgörs av flerbostadshus och i grannkvarteret finns centrumbebyggelse med bl.a. Systembolaget och Coop Forum. Från fastigheten har man viss utsikt över kanalen. Fastigheten är idag bebyggd med några äldre byggnader innehållande bostäder, butik och garage. Uthyrbar area uppgår till ca 600 kvm och tomtarealen är 573 kvm. Då byggnaderna är i mycket dåligt skick har ägaren gjort bedömningen att upprustning inte är ekonomiskt gångbar. Utgångsläget är att överlåtelsen sker som fastighetsöverlåtelse.